Historyk z UW laureatem nagrody „Polityki”

Drukuj

Prof. Jerzy Kochanowski z Instytutu Historycznego UW został tegorocznym laureatem nagrody historycznej tygodnika „Polityka” w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych. Uczony otrzymał wyróżnienie za publikację „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”.

 

Prof. Jerzy Kochanowski specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od 1988 roku. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Moguncji i Imre-Kertesz-Kolleg w Jenie. Autor wielu publikacji i artykułów naukowych. Obecnie redaktor naczelny czasopisma historycznego „Mówią Wieki” i członek redakcji dwumiesięcznika „Przegląd Historyczny”. Naukowiec jest również w Radzie Fundacji „Karta”, Radzie Programowej Domu Spotkań z Historią i Radzie Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

 

Tygodnik „Polityka” nagrodził badacza z UW za książkę „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”. Jury konkursu przyznało również nagrody w kategorii pamiętniki i wspomnienia – otrzymała ją Ewa Wiatr za publikację „Dziennik z łódzkiego getta” oraz debiut – laureatem został Paweł Brykczyński za książkę „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce”.

 

Nagrody historyczne tygodnika „Polityka” to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom dotyczącym najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy wyróżnienia zostały przyznane w 1959 roku.

 

Więcej informacji