Granty na prace medyczne

Drukuj

Autorki powstających na UW prac nad diagnostyką nowotworów tarczycy i poszukiwaniem spowalniaczy działania enzymu dostały 2,4 mln zł z NCBiR.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 31 VIII rozstrzygnęło V konkurs Lider. Autorzy najbardziej nowatorskich projektów naukowych dostali w sumie ponad 40 mln zł na założenie własnych zespołów badawczych. Badania młodych naukowców mogą zostać wykorzystane komercyjnie.

 

Badanie „Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy” zostało ocenione najwyżej. Jego autorką jest dr n. med. Anna Wójcicka z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii UW. Na stworzenie zespołu badawczego otrzyma 1,2 mln zł.

 

Natomiast dr Joanna Kowalska z Zakładu Biofizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki na stworzenie zespołu pracującego nad badaniem „Nowe wysokoprzepustowe metody poszukiwania inhibitorów pirofosfataz o znaczeniu terapeutycznym oparte na fluorofosforanowych analogach nukleotydów” dostanie 1,2 mln zł. Jej wniosek zajął 26 miejsce. – Fundusze z grantu zostaną przeznaczone na kompleksową realizację projektu. Obejmie to zakup odczynników i innych materiałów niezbędnych do badań, zakup aparatury umożliwiającej pomiary absorbcji i fluorescencji w mikro-objętościach oraz wynagrodzenia dla członków zespołu. W zespole oprócz mnie znajdą się trzy osoby: technik, doktorant oraz osoba na stanowisku typu „post-doc” – zapowiada dr Kowalska.

 

Joanna Kowalska specjalizuje się w chemii bioorganicznej i medycznej. – Grant będzie dotyczył poszukiwania nowych związków hamujących aktywność (czyli inhibitorów) enzymów hydrolizujących nukleotydy zwanych pirofosfatazami. Pirofosfatazy pełnią w komórkach wiele ważnych funkcji, a zaburzenia ich nadaktywności mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Inhibitory tych enzymów mogą pomóc w opracowaniu nowych terapii – tłumaczy dr Kowalska.

 

Dofinansowanie otrzymało 36 z grona 240 ubiegających się o nie młodych naukowców. – Rywalizując w konkursie, musieli oni wykazać się przygotowaniem do podjęcia samodzielnej realizacji projektu, który znajdzie zastosowanie. Autorzy 74 najwyżej ocenionych wniosków wzięli udział w rozmowach, podczas których mieli za zadanie przekonać grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki – opowiada Kamil Melcer, rzecznik prasowy NCBiR.

 

Dotąd dofinansowanie Lider NCBiR dostało 178 młodych naukowców. Łącznie centrum przyznało im 184,5 mln zł. Wśród uniwersytetów najwięcej laureatów Lidera pochodzi z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego – po siedem osób.