Granica geologiczna w Szkocji

Międzynarodowy zespół badaczy pod kierunkiem naukowców z Wydziału Geologii UW ustanowił granicę geologiczną pomiędzy dwoma jednostkami czasowymi okresu jurajskiego – oksfordem i kimerydem. Odkrycie to zostało zatwierdzone tzw. „złotym gwoździem”, który jest wyznacznikiem miejsc o szczególnej wartości historycznej i geologicznej dla planety.   Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych, niezależna organizacja naukowa zrzeszająca ponad 120 państw, oficjalnie … Czytaj dalej Granica geologiczna w Szkocji