Gigantyczna symetria szansą na nową fizykę – i nowe cząstki

Symetrie rządzące światem cząstek elementarnych na najbardziej fundamentalnym poziomie są, być może, radykalnie inne od dotychczas przewidywanych. Ten zaskakujący wniosek płynie z modelu przedstawionego przez teoretyków z Warszawy i Poczdamu. Zaprezentowany schemat łączy wszystkie oddziaływania przyrody w sposób zgodny z dotychczasowymi obserwacjami i przewiduje istnienie nowych cząstek o niezwykłych własnościach, być może obecnych nawet w … Czytaj dalej Gigantyczna symetria szansą na nową fizykę – i nowe cząstki