Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza na wykłady poświęcone aktualnym zagadnieniom szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Wykłady prowadzą naukowcy, specjaliści z instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz praktycy. Autorzy prelekcji prezentują różne punkty widzenia, wykłady spełniają wymogi edukacji dla zrównoważonego rozwoju, które ma wykształcać holistyczne podejście do problemów i rozwijać krytyczne myślenie.

 

Temat przewodni tegorocznych wykładów to „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”.

 

Wykłady odbywają się w czwartki, w godz. 16-18, w Auli A, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A na kampusie Ochota.

 

Plan wykładów:

  • 19 kwietnia – Mierzenie, ewaluacja i raportowanie zrównoważonego rozwoju, dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania UW)
  • 26 kwietnia – Samorząd terytorialny dla rozwoju zrównoważonego, dr Katarzyna Szmigiel-Rawska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)
  • 10 maja – Sytuacja dzisiejsza i szanse na osiągnięcie Celu 14 – Życie pod wodą i Celu 15 – Życie na lądzie, dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii UW)
  • 17 maja – Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy Federacji Polskich Banków Żywności, dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności)
  • 24 maja – Etyka cnót środowiskowych, dr Dominika Dzwonkowska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • 7 czerwca – dyskusja panelowa „Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, moderatorzy: dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart (UCBS UW)

 

Szczegółowe informacje