W dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) upływa termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ubiegać się o nie mogą osoby wpisane na kolejny rok studiów, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • uzyskały wysoką  średnią ocen;
  • osiągnęły wysokie wyniki sportowe;
  • miały osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Wygenerowane z USOSweb i własnoręcznie podpisane wnioski należy dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do swojej jednostki.

 

Szczegółowe informacje>>