25 kwietnia na Kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Dzień Otwarty. Kandydaci na studia prowadzone przez Uniwersytet Warszawski będą mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami, zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki oraz poznać ofertę dydaktyczną wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielą także poszczególne biura uniwersyteckie. Dla kandydatów jest to też okazja do zwiedzenia Kampusu.

 

Dzień Otwarty to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego swoją ofertę prezentują wszystkie uniwersyteckie jednostki. Każdego roku, w ciągu jednego dnia, progi uczelni odwiedzają setki osób zainteresowanych nauką na UW.