Tradycja seminariów sięga połowy lat siedemdziesiątych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

7 maja prof. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Jędrzej Gadziński, dr Bartłomiej Kołsut, prof. Robert Kudłak wygłoszą wykład „Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce”.

 

Seminaria odbywają się w czwartki w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Szczegółowe informacje >>

 

Program wykładów w semestrze letnim:

 

 

07.05: Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Jędrzej Gadziński, dr Bartłomiej Kołsut, dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM, Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce.

14.05: Dr hab. Michał Brzeziński, Jak wysokie są rzeczywiście nierówności dochodowe w Polsce?

21.05: Red. Karol Trammer, Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej.

28.05: Dr hab. Małgorzata Jacyno, Desolidaryzacja na peryferiach, desolidaryzacja w centrum.

04.06: Dr hab. Tomasz Wites, Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej.