Tradycja seminariów sięga połowy lat siedemdziesiątych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

4 czerwca dr hab. Tomasz Wites wygłosi ostatni wykład w ramach cyklu, zatytułowany „Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej”.

 

Seminaria w semestrze letnim odbywają się w czwartki w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Szczegółowe informacje >>