EMBO Installation Grant dla dr Anny Karnkowskiej

Dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych otrzymała grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Installation Grant przyznawany jest młodym liderom grup badawczych na utworzenie laboratoriów w macierzystych ośrodkach naukowych. Laureatka grantu EMBO zajmuje się m.in. badaniami dotyczącymi różnorodności i ewolucji protistów. EMBO to instytucja międzynarodowa, do której należy ponad 1800 wybitnych naukowców specjalizujących … Czytaj dalej EMBO Installation Grant dla dr Anny Karnkowskiej