Doktorat honorowy dla Siergieja Kowalowa

Drukuj

Dr Siergiej Kowalow, biofizyk, obrońca praw człowieka i działacz polityczny, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 14 marca.

Od najmłodszych lat Siergiej Kowalow wykazywał troskę o poszanowanie praw człowieka. W latach szkolnych wszedł w spór z nauczycielką na temat artykułu stalinowskiej konstytucji mówiącym o wolności i prawach obywatelskich.

 

W 1954 roku ukończył studia biofizyczne na Uniwersytecie Moskiewskim. Doktorat obronił w 1961 roku. Po doktoracie napisał wraz z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Nikołajem Siemionowem artykuł polemizujący z pseudonaukowymi teoriami Trofima Łysenki na temat genetyki. Kowalow angażował się w obronę wolności badań naukowych. Był inicjatorem listu w obronie pisarzy publikujących zagranicą: Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela, który wywołał protesty przeciwko łamaniu wolności przez władzę radziecką. Potem włączył się w demonstracje przeciwko najazdowi wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

 

Siergiej Kowalow uczestniczył w powstaniu pierwszej grupy na terenie Związku Radzieckiego, która protestowała przeciwko łamaniu wolności i wydawała biuletyn. W latach 70. został skazany na siedem lat obozu i trzy lata wygnania za działalność przeciwko władzom ZSRR. Był przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka w Rosji na początku lat 90. Relacjonował wojnę w Czeczenii.

 

W 2009 roku prezydent RP odznaczył Siergieja Kowalowa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uroczystość przyznania tytułu odbędzie się 14 marca o godz. 12 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Decyzję o nadaniu dr. Kowalowowi tytułu honorowego Senat UW podjął 29 czerwca 2016 roku.

 

14 marca o godz. 17 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji organizuje dyskusję „Prawa człowieka i demokracja a powinności uczonych” z udziałem Siergieja Kowalowa. Odbędzie się ona w auli prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Więcej informacji na tej stronie oraz na tej stronie.