Czworo laureatów stypendium im. Anny Bornus

Drukuj

Czworo studentów otrzymało stypendium im. Anny Bornus. Wsparcie przeznaczone jest dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się online 11 stycznia.

Stypendium stanowi dar fundacji założonej przez rodzinę Anny Bornus, niepełnosprawnej studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która zmarła z powodu choroby nowotworowej w 2013 roku. Pierwszy raz stypendia przyznano w roku akademickim 2013/2014.

 

– Państwa działalność jest przykładem miłości do drugiego człowieka, przyjaźni, uczynności i solidarności – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. – Jesteśmy dumni z tego, że Ania Bornus była studentką naszej uczelni. Upamiętniając Anię, wspierają Państwo innych studentów. Za ten gest chciałbym Państwu serdecznie podziękować – dodał.

 

W tym roku komisja zdecydowała się przyznać wsparcie finansowe czterem osobom. Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Dreinert, studentka I roku polonistyki studiów II stopnia, Mateusz Gregorski, student IV roku studiów doktoranckich na kierunku nauki o polityce, Sylwia Mazur, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jakub Gietka, student III roku studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

 

Stypendium jest skierowane do studentów i doktorantów, którzy dążą do uzyskania wykształcenia, codziennie pokonując trudności związane z poważną sytuacją zdrowotną. Każdy z laureatów otrzymał w tym roku 10 tysięcy złotych.

 

– Mam nadzieję, że środki przekazane przez Fundację im. Anny Bornus ułatwią Państwu codzienne funkcjonowanie i studiowanie. Gratuluję i życzę Państwu wielu sukcesów naukowych – powiedział prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Uroczystość wręczenia stypendium im. Anny Bornus odbyła się 11 stycznia na platformie Google Meet.

Laureaci stypendium o swoich zainteresowaniach naukowych:

Sylwia Mazur: Interesuję się polityką zagraniczną, ekonomią polityczną i bezpieczeństwem międzynarodowym. Najbardziej ciekawe badawczo obszary to dla mnie Europa za czasów świętego Przymierza, obszar poradziecki i całokształt procesów związanych z Unią Europejską. Na studiach magisterskich wybrałam specjalizację dyplomacja współczesna. W przyszłości chciałabym napisać doktorat związany z tematyką Unii Europejskiej. Swoją przyszłość zawodową wiążę z pracą w obrocie dyplomatycznym. Stypendium im. Anny Bornus bardzo pomoże mi w realizacji tego marzenia.

Magdalena Dreinert:  Cenię sobie wszystkie zajęcia, w których mogłam uczestniczyć, także te spoza kręgu moich zainteresowań humanistycznych. Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń badawczych wykładowców, dostęp do źródeł, a nade wszystko możliwość uczestniczenia w dyskursie naukowym, dają mi wiele radości i satysfakcji. Kocham słowo, dlatego moje działania koncentrują się na badaniach literaturoznawczych i językoznawczych w językach polskim, angielskim i hiszpańskim. Liczę, że stypendium pomoże mi ponownie robić to, czego uczy nas UW: otrzymaną wiedzę przekazywać dalej.

Mateusz Gregorski ; Jestem doktorantem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Tematem mojej rozprawy są„Zmiany Legislacyjne dotyczące lotów bezzałogowych jako szansa na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, na przykładach Polski i Hiszpanii”. Studia i pisanie pracy doktorskiej jest związane z licznymi wyjazdami na konferencje ogólnopolskie. Niestety, wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi, co dla mnie, jako osoby prowadzącej samodzielne życie jest praktycznie niewykonalne. Dlatego też, dzięki stypendium im. Anny Bornus, mogę przynajmniej częściowo pokryć koszty zatrudnienia asystenta osobistego, którego wsparcia potrzebuję całą dobę. Jestem za to niezmiernie wdzięczny rodzinie Bornus i BON UW!

Jakub Gietka: Przedmiotem moich zainteresowań naukowych stały się podatki. To obszerny temat, który często podlega zmianom. Wymaga to stałej aktualizacji wiedzy, dlatego też coraz częściej poszukuje się doradców z zakresu prawa podatkowego. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, która jest oferowana osobom z niepełnosprawnościami poprzez stypendium Fundacji im. Anny Bornus. Dzięki niej rozwój zainteresowań naukowych, jak również kompetencji społecznych, stał się jeszcze bardziej możliwy. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał możliwość dzielić się z innymi osobami tym dobrem.