Akredytacje EIT Label dla programów EIT Food

Drukuj

Dwa programy edukacyjne EIT Food – Masters in Food Systems i Global Food Venture uzyskały prestiżowe akredytacje „EIT Label”, przyznawane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W obu uczestniczą studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego.

EIT Food to Wspólnota Wiedzy i Innowacji, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. UW jest jej członkiem od 2016 roku. Więcej informacji o EIT Food >>

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii przyznał akredytację „EIT Label” dwóm programom kształcenia – Master of Food Systems i Global Food Venture. Kierownikiem studiów magisterskich na UW jest dr Agnieszka Wiśniewska, zaś programu skierowanego do doktorantów – dr Monika Łobaziewicz. Obie badaczki pracują na Wydziale Zarządzania.

 

– Znak EIT wyraźnie sygnalizuje pracodawcom, że absolwenci programu są przygotowani do reagowania na wyzwania społeczne i do rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny. Są wyposażeni w umiejętności przedsiębiorcze, a jednocześnie gotowi wprowadzać innowacje techniczne, tworząc świat, w którym każdy może mieć dostęp do zrównoważonej, bezpiecznej i zdrowej żywności, produkowanej w oparciu o wartości takie jak zaufanie i uczciwość, zgodnie ze strategią „od pola do stołu” – mówi dr Maarten van der Kamp, dyrektor ds. edukacji EIT Food.

 

Master of Food Systems

Program Master in Food Systems (MFS) został opracowany przez sześć uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Madrycki, Uniwersytet Królowej w Belfaście, Uniwersytet w Reading, Uniwersytet w Turynie i Uniwersytet w Hohenheim. Koncentruje się na wybranych obszarach systemu żywnościowego. Studenci mają możliwość kształcenia w trzech instytucjach akademickich, w wyodrębnionych blokach semestralnych. Mają zapewnioną opiekę mentorów, którymi są europejscy partnerzy z sektora przemysłowego. Obecnie w programie studiów magisterskich uczestniczy ponad 74 studentów.

 

Global Food Venture

Program Global Food Venture wspiera wysoko wykwalifikowanych doktorantów z całej Europy. Uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia programów biznesowych. Jest to możliwe dzięki specjalnemu 6-miesięcznemu programowi szkoleń Bootcamp, opiece mentorskiej, wizytom i stażom w siedzibach firm, uczestniczeniu w globalnych wydarzeniach sieci komercyjnych i konkursach projektowych. Do tej pory 100 studentów ukończyło prace doktorskie, których tematyka wiązała się z innowacjami, przedsiębiorczością, kreatywnością i przywództwem. W program zaangażowani są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie, IMDEA Instytut Żywności w Madrycie, Uniwersytet Królowej w Belfaście, Uniwersytet w Aarhus, Politechnika Federalna w Lozannie, Politechnika Federalna w Zurychu, Uniwersytet w Leuven, Uniwersytet Techniczny w Monachium i Izraelski Instytut Techniczny Technion.

 

Więcej informacji o programach edukacyjnych EIT Food dostępnych jest na stronie: ww.eitfood.eu/education.