Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką

Drukuj

11 grudnia odbyła się inauguracja Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką. Jest to program szkoleń i warsztatów adresowany przede wszystkim do kierowników jednostek dydaktycznych, jak również do przewodniczących rad dydaktycznych oraz kierowników studiów.

Akademia powstała z inicjatywy zespołu rektorskiego. Jej zadaniem jest wsparcie kierowników jednostek dydaktycznych w realizacji koordynowanych przez nich działań. Program proponowanych szkoleń to odpowiedź na potrzebę profesjonalnego przygotowania do kierowania jednostkami dydaktycznymi we wszystkich istotnych wymiarach – od współpracy i współdziałania z innymi podmiotami statutowymi (głównie z kierownikami jednostek organizacyjnych), po rozstrzyganie spraw studenckich, organizowanie dydaktyki i dbałość o jakość kształcenia. Istotną częścią programu są warsztaty rozwoju umiejętności menedżerskich, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.

 

Wśród wykładowców Akademii są eksperci z UW, którzy znają wewnętrzne regulacje i praktyki uczelni, a także wykładowcy zapraszani z innych szkół wyższych.

 

Program Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką jest realizowany przez Biuro Spraw Pracowniczych, pod opieką merytoryczną pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia oraz we współpracy z Biurem Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych. Więcej informacji: https://zip.uw.edu.pl/.

 

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką jest działaniem w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW – ZIP, realizowanym w latach 2018-2022 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.