Akademia Inkubatora Big Data

Drukuj

Trwa rekrutacja do szkoły letniej „Akademia Inkubatora Big Data”, która odbędzie się w lipcu. Celem skierowanego do studentów UW projektu jest rozwój umiejętności związanych z analizą dużych zbiorów danych. Zapisy potrwają do 15 czerwca.

Szkoła letnia „Akademia Inkubatora Big Data”, organizowana jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności pozyskiwania, organizacji, przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych.

 

Zajęcia Akademii odbędą się w terminach: 1-5 lipca i 8-12 lipca 2019 r, w budynku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii przy ul. Bednarskiej 2/4.

 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się studenci II i III roku studiów I stopnia, studenci I lub II roku studiów II stopnia oraz studenci III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów, którzy ukończyli zajęcia z zakresu informatyki na poziomie podstawowym.

 

Zainteresowane osoby mogą zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą formularza rekrutacyjnego do 15 czerwca. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 20 czerwca.

 

Projekt finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER ścieżka 3.5.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZIP.