dr hab. Monika Rekowska
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 817, 22 55 22 816; fax 22 55 22 801
e-mail: mrekowska@uw.edu.pl