Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 042; fax 22 55 20 308
e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
mgr Dominik Ferenc