Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 046, 22 55 20 334
e-mail: biuroprawne@adm.uw.edu.pl
kierownik: mgr Krzysztof Majewski