Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa
tel.22 55 20 868; fax 22 55 22 608
kierownik: mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin
z-ca kierownika: mgr Kinga Bartoszewska