Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 543 (sekretariat),  fax 22 55 24 015

sekcja ds. pracowników niebędących nauczycielami – tel. 55 20 367 lub 55 20 489

sekcja ds. nauczycieli akademickich – tel. 55 20 340, 55 20 554 lub 55 20 577
kierownik: mgr Grzegorz Kołtuniak
z-cy kierownika: mgr Alina Bodytko, mgr Magdalena Gaczyńska

strona Biura Spraw Pracowniczych