tel. 22 55 24 037, 22 55 24 038; faks 22 55 24 059
e-mail: nauczanie@adm.uw.edu.pl

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
kierownik: mgr Małgorzata Marszałek
z-ca kierownika: mgr Michał Morski