Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 041, 22 55 24 042; fax 22 55 24 050
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl
kierownik: dr Kamila Cholawo-Sosnowska
z-ca kierownika: mgr Agnieszka Ligęza