ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
pokój 0.070 – parter
e-mail: bon@uw.edu.pl

www.bon.uw.edu.pl
kierownik: mgr Paweł Wdówik
z-cy kierownika: Sławomir Rzepecki, mgr Anna Szymańska