Karowa 18 (pok. 203), 00-324 Warszawa
tel. 22 55 24 072, 22 55 24 073; faks 22 55 24 071
e-mail: bjk@adm.uw.edu.pl; awroczynska@uw.edu.pl

www.bjk.uw.edu.pl
kierownik: mgr Agata Wroczyńska