Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 060; fax 22 55 24 029
e-mail: promocja(at)uw.edu.pl

www.promocja.uw.edu.pl

kierownik: mgr Aneta Polak