ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64
tel. 22 55 20 727, fax 22 55 20 729
e-mail: bwr@uw.edu.pl

www.bwr.uw.edu.pl
kierownik: mgr Grzegorz Bochenek
z-ca kierownika: mgr Dominik Wasilewski