Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 24 009, (+48 22) 55 20 560; fax (+48 22) 55 24 011
e-mail: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl

www.bwz.uw.edu.pl
kierownik: mgr Sylwia Salamon