Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 368, 22 55 20 615, 22 55 20 743, 22 55 20 886; fax 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl
kierownik: Alicja Newecka
z-ca kierownika: mgr Monika Barańska