2 osoby z UW z grantami First Team

Drukuj

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała po prawie 2 mln zł dr. Wiktorowi Lewandowskiemu i dr hab. Magdalenie Stobińskiej na założenie zespołów badawczych.

W drugim konkursie grantowym First Team panowała duża konkurencja. Komisja konkursowa musiała ocenić 87 zgłoszonych wniosków. Ostatecznie wyłoniła 7 laureatów, którym w sumie przyznała 14 mln zł. Pieniądze mają pomóc młodym naukowcom pozostać w środowisku naukowym i zdobyć samodzielność. Fundusze będą wypłacane przez 3 lata. 2 osoby z grona zwycięzców będą prowadzić prace na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii wykorzysta grant na przedsięwzięcie o nazwie „Nanomateriały o przełączalnej strukturze dla technologii optoelektronicznych”. Jego celem jest przygotowanie innowacyjnych materiałów dla technologii fotonicznych (optoelektronicznych). Badania będą prowadzone przez interdyscyplinarny, dziesięcioosobowy zespół badawczy. Udział w pracach wezmą również światowej klasy polscy i zagraniczni eksperci (m.in. z Hiszpanii i Niemiec). – Przewiduje się, że rozwój fotoniki w XXI w. będzie tak samo ważny, jak rozwój elektroniki w wieku XX. Fotonika może zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak uzyskanie nowych generacji materiałów fotonicznych pozwalających na precyzyjne i „inteligentne” sterowanie światłem. Nasz zespół będzie podejmował naukowe i inżynieryjne wyzwania z pogranicza chemii, fizyki i biologii, aby doprowadzić do przygotowania takich materiałów – mówi dr Lewandowski.

 

Dr hab. Magdalena Stobińska na Wydziale Fizyki będzie pracować nad projektem „Optyka zintegrowana w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej: nowa, uniwersalna platforma do realizacji technologii kwantowych”. W badania będą zaangażowane 4 osoby, 3 partnerów gospodarczych i 4 partnerów naukowych (w tym 3 z zagranicy). – Chcemy, aby nasz młody zespół wniósł wkład do międzynarodowych prac nad nową kwantową platformą czasowo-częstotliwościową, które zaowocują nowymi odkryciami i poszukiwaniami ciekawych zastosowań fotonicznych technologii kwantowych. Platforma ta może stać się istotnym składnikiem tzw. „drugiej rewolucji kwantowej”, czyli upowszechnienia technologii kwantowych w życiu codziennym – mówi dr hab. Magdalena Stobińska. Badacze z UW chcą m.in. zbudować prototyp prostego, niezawodnego kwantowego generatora liczb losowych, który może przyczynić się do poprawy m.in. bezpieczeństwa, ponieważ liczby losowe są niezbędne np. w protokołach bezpieczeństwa informacji, do tworzenia haseł jednorazowych, autoryzacji transakcji. Szczególną rolę pełnią także w kryptografii, służąc do zabezpieczania transmisji danych w internecie i w telekomunikacji. Platforma będzie użyta także do badania interakcji kwantowego światła z grafenem oraz próby zastosowania go w kwantowej plazmonice. Badania te mogą otworzyć drogę do rozwoju grafenowej optoelektroniki oraz budowy ultraczułych sensorów chemicznych i biologicznych.

 

Granty są finansowane z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.