Uniwersytet Warszawski Uniwersytecka Warszawa

Warszawa – największy ośrodek akademicki w kraju

Działa tu 15 uczelni publicznych oraz ponad 50 niepublicznych. W stolicy kształci się rocznie około 240 tys. osób. Uczelnie tworzą przestrzeń dla ludzi twórczych, energicznych, otwartych, wizjonerskich. Skupiają utalentowanych specjalistów, przyciągają studentów i obcokrajowców. Tworzą klimat sprzyjający innowacyjności. Inicjatywy, które rodzą się w środowisku akademickim, ożywiają życie kulturalne i społeczne miasta. Obecność świata nauki w przestrzeni miejskiej ma pozytywny wpływ na charakter Warszawy, pomaga budować tożsamość miasta, podkreślać jego nowoczesność i dynamikę.

 

Uniwersytet pełni w życiu Warszawy funkcję:

  • ośrodka popularyzującego naukę – jest współorganizatorem Festiwalu Nauki, wydziały prowadzą zajęcia dla uczniów głównie mazowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • animatora życia społecznego – m.in. dzięki powstaniu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu,
  • ośrodka kulturalnego oraz promującego sport – stałym elementem uniwersyteckiego kalendarza są otwarte dla osób z zewnątrz wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy, spektakle teatralne i promocje książek. Jednym z ulubionych miejsc warszawian jest Biblioteka Uniwersytecka, w której prezentowane są wystawy plakatów i archiwalnych fotografii promujące akcje społeczne i podsumowujące badania naukowe. Wnętrze biblioteki oraz jej ogrody stają się często miejscem futurystycznych instalacji lub rzeźb. W holu BUW-u w lipcu koncertują muzycy. W każdym miesiącu odbywają się promocje książek lub wieczory autorskie. Organizowane są także aukcje dzieł sztuki na rzecz BUW-u. Zebrane pieniądze przeznaczane są na konserwację obiektów z historycznych kolekcji biblioteki. Dotąd zlicytowane zostały m.in. prace Edwarda Dwurnika, Magdaleny Abakanowicz czy Janusza Stannego. Od kilku lat w holu BUW-u organizowana jest gala finałowa konkursu Nagrody Literackiej Nike oraz uroczystość wręczenia Nagrody Kisiela. Część księgozbioru biblioteki dostępna jest dla osób, które nie są związane z Uniwersytetem.

Współpraca UW z warszawskimi uczelniami

Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, a także Warszawski Uniwersytet Medyczny, mówiąc o swych początkach, odwołują się do dziejów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przypominając tym samym o wspólnych korzeniach z UW. Silne związki Uniwersytetu z innymi stołecznymi uczelniami mają nie tylko historyczny wymiar. Szkoły zrzeszone są w Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, podejmują wspólne inicjatywy naukowe i dydaktyczne. Sprzyja to podnoszeniu znaczenia całego warszawskiego środowiska akademickiego na europejskim rynku edukacyjnym oraz pokazuje Warszawę jako ważny ośrodek uniwersytecki.

 

Największym wspólnym przedsięwzięciem warszawskich uczelni jest Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, gdzie prowadzone są interdyscyplinarne badania biomedyczne na najwyższym światowym poziomie. Uniwersytet współtworzy również Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (wraz z Instytutem Matematycznym PAN) i Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne (wraz z Politechniką Warszawską). Oba ośrodki mają status KNOW.

 

Studying in Warsaw

Do wyboru Warszawy jako miejsca studiów zachęca obcokrajowców inicjatywa Study in Poland. Uniwersytet Warszawski jest uczelnią, w której studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce. W 2015 roku było to 4181 osób.

 

Współpraca z miastem, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi

W czerwcu 2015 roku Uniwersytet podpisał porozumienie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Dzięki niemu obie instytucje poprowadzą przedsięwzięcie „Innowacje i badania dla edukacji”. Składa się ono z dwóch części: programu badawczego i analitycznego oraz „Szkoły Edukacji PAFW i UW”.

 

Uniwersytet współpracuje także m.in. z Centrum Nauki Kopernik. Uczelnia podpisała też porozumienie z Muzeum Narodowym oraz Urzędem m.st. Warszawy.

 

Więcej o współpracy

Niezwykłe walory uniwersyteckich kampusów, szczególnie zabytkowego terenu przy Krakowskim Przedmieściu, a także uniwersyteckich ogrodów, czynią z UW jeden z obowiązkowych puntów na turystycznej mapie miasta. Odwiedź nas

W 2008 roku Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienia z Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Obrony Narodowej, rok później z Politechniką Warszawską, w 2010 roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zaś w 2011 z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na mocy porozumień – które jedynie przypieczętowały istniejącą od wielu lat współpracę – stołeczne uczelnie zobowiązały się do wspólnego prowadzenia badań naukowych, współpracy w zakresie kształcenia, wspólnych działań artystycznych, wydawniczych oraz społecznych.