Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii powstał w 2016 roku z połączenia instytutów Dziennikarstwa oraz Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Pracownicy wydziału prowadzą interdyscyplinarne badania z zakresu nauk o mediach, informatologii oraz bibliologii. W ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia I, II stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i medioznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, logistyka mediów.

 

 

Struktura wydziału

Katedry:

Antropologii Mediów

Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury
Bibliografii i Dokumentacji
Genologii Dziennikarskiej i Fotografii
Informatologii
Języka Mediów
Komunikacji Społecznej i Public Relations
Książki i Historii Mediów
Prawa Mediów
Systemów Medialnych
Technologii Informacyjnych Mediów

Pracownie:

Laboratorium Badań Medioznawczych