Od 2010 roku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW uczestniczy w największym w tej części Europy przedsięwzięciu biomedycznym i biotechnologicznym, mającym na celu utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego, składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, prowadzących prace dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. Projekt CePT połączył siły największych stołecznych instytucji naukowo-badawczych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz siedmiu instytutów Polskiej Akademii Nauk. W ramach CePT na Uniwersytecie Warszawskim utworzone zostały trzy nowe laboratoria: Centrum badań fizyko-chemicznych układów i materiałów o znaczeniu biologicznym – skupiające grupy badawcze zajmujące się metodami i technologiami wykorzystywanymi w diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych; Pracownia 11 C i 15 – w której prowadzone są prace nad syntezą radiofarmaceutyków PET oraz Centrum wielkoskalowego modelowania i przetwarzania danych biomedycznych – które dzięki infrastrukturze informatycznej i informacyjnej pełni funkcję ośrodka obliczeniowego dla całego konsorcjum CePT.