Uniwersytet Warszawski Maciej Duszczyk

dr. hab. Maciej Duszczyk

 

Dr hab. Maciej Duszczyk jest związany z Instytutem Polityki Społecznej, w którym od 2007 do 2016 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych i programów międzynarodowych. Przez 10 lat kierował również Zespołem Polityki Migracyjnej w Ośrodku Badań nad Migracjami. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewodniczył pracom Komitetu Polityki Naukowej. Specjalizuje się w konstruowaniu strategii rozwoju badań oraz wiedzy o organizacji, finansowaniu i zarządzaniu nauką.

 

– Wspólnie z zespołem rektorskim skupiamy się na umiędzynarodowieniu Uniwersytetu Warszawskiego, mobilności, zwiększeniu znaczenia badań naukowych charakteryzujących się doskonałością – podkreśla prorektor.

 

W kadencji 2016-2020 dr hab. Maciej Duszczyk zajmuje stanowisko prorektora ds. naukowych.

 

Pełny życiorys (strona UKW)

Kontakt:

Prorektor ds. naukowych

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23