Uniwersytet Warszawski Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych,

dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania,

dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki,

dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii,

dr hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW – Wydział Orientalistyczny,

dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji,

dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

DOKTORANCI

Łukasz Hnatkowski – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Mateusz Opaliński – Wydział Prawa i Administracji,

Jakub Sokolnicki – Wydział Pedagogiczny.

 

STUDENCI

Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,

Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

Julia Poncyljusz – Instytut Ameryk i Europy.

 

Uchwały

Uchwała nr 61 Senatu UW z 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 58 Senatu UW z 22 lutego 2017 r.  w sprawie  wyboru członków  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

 

Uchwała nr 21 Senatu UW z 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Magdalena Wielądek
Biuro Spraw Studenckich
tel. 22 55 20 757

mwieladek(at)adm.uw.edu.pl