Uniwersytet Warszawski Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja powołana do 31 grudnia 2017 r.
Przedstawiciele studentów

Małgorzata Gołąb – Wydział Neofilologii,

Łukasz Krawiranda – Wydział Filozofii i Socjologii,

Agnieszka Mirowska – Wydział Filozofii i Socjologii,

Monika Mietelska – Wydział Fizyki,

Izabela Pawlak – Wydział Polonistyki,

Justyna Sobolewska – Wydział Zarządzania,

Marta Świrska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

Natalia Wojciechowska – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

 

Przedstawiciele pracowników

dr hab. Paweł Wajda, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 10 rektora UW z 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów (pdf)

 

Obwieszczenie nr 1 rektora UW z 19 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 10 rektora UW z 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów (pdf)

Kontakt

Sekcja Socjalna

Biuro Spraw Studenckich

tel. 22 55 20 744; 22 55 20 440