Uniwersytet Warszawski Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Komitet powołany na czas realizacji programu wieloletniego
Przewodnicząca:

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – prorektor ds. rozwoju

 

Członkowie:

dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor UW ds. naukowych,

Jerzy Pieszczurykow – kanclerz,

prof. dr hab. Tomasz Żylicz – przedstawiciel Senatu UW.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 52 rektora UW z 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (pdf)