Uniwersytet Warszawski Anna Giza-Poleszczuk

Prof. Anna Giza-Poleszczuk

 

Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk jest jedyną osobą w zespole rektorskim, która w kadencji 2016-2020 po raz drugi pełni funkcję prorektora UW. Od początku akademickiej kariery zawodowej jest związana z Instytutem Socjologii, którego dyrektorem ds. nauki i badań była od 2005 do 2008 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filozofii i Socjologii. W pracy naukowej zajmuje się socjologią teoretyczną. Od wielu lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi.

 

W poprzedniej kadencji prof. Giza-Poleszczuk angażowała się m.in. w powstanie na UW dwóch transdyscyplinarnych jednostek: DELabu i LaCH-u. – Uniwersytet jako największa i najlepsza uczelnia w kraju powinien tworzyć własne programy badawcze i zdobywać na nie pieniądze. Nie możemy być reaktywnym odbiorcą, sami powinniśmy odpowiadać na problemy współczesności – wyjaśnia prorektor.

 

W kadencji 2016-2020 prof. Anna Giza-Poleszuk zajmuje stanowisko prorektor ds. rozwoju.

 

Pełny życiorys (strona UKW)

 

Kontakt:

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

 

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. naukowych  – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23