Uniwersytet Warszawski Andrzej Tarlecki

prof. Andrzej Tarlecki

 

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki w latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, wcześniej – przez 10 lat – pełnił funkcję dyrektora Instytutu Informatyki. Od 2008 roku był członkiem senackiej komisji ds. polityki kadrowej. Jako prorektor pracuje nad wspólnymi działaniami na rzecz jakości badań, dydaktyki i pracy organizacyjnej. W pracy naukowej zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki.

 

– Największym atutem Uniwersytetu są ludzie. Mamy świetnych naukowców, zespoły badawcze i studentów, których powinniśmy kształcić nie tylko w wąskich specjalistycznych dziedzinach, lecz także uczyć ich myślenia międzyobszarowego – podkreśla prorektor.

 

W kadencji 2016-2020 prof. Andrzej Tarlecki zajmuje stanowisko prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt:

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. naukowych  – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021