Uniwersytet Warszawski Wieloletni plan rozwoju UW

3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2025 uczelnia otrzyma z budżetu państwa około 1 mld złotych na realizację programu „Dobra inwestycja”.

 

Cele programu

Celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju UW jako uniwersytetu badawczego, a więc:

 • prowadzącego badania na najwyższym poziomie i opierającego kształcenie na ich wynikach,
 • liczącego się na świecie i przyciągającego studentów oraz pracowników z zagranicy,
 • silnie oddziałującego na otoczenie społeczne i gospodarcze.

Realizacja programu pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie. Zmiany infrastrukturalne mają sprzyjać:

 • zmniejszeniu atomizacji uniwersyteckich jednostek, ułatwianiu współpracy międzywydziałowej i międzyinstytucjonalnej, inicjowaniu przedsięwzięć
  interdyscyplinarnych,
 • tworzeniu nowych ośrodków badawczych na wzór Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, Laboratorium Humanistyki Cyfrowej
  i Digital Economy Lab,
 • powstaniu centrów współpracy z otoczeniem o charakterze edukacyjnym, eksperckim i szkoleniowym, a także rozwojowi ośrodka kształcenia przez całe życie,
 • ułatwieniu międzynarodowej wymiany akademickiej dzięki poprawie warunków oferowanych zagranicznym gościom uczelni.
Planowane inwestycje

Wartość inwestycji objętych programem to 970 mln zł. 945 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa, 25 mln zł z budżetu uczelni. W ramach programu Uniwersytet zrealizuje:

 • II etap budowy gmachu dla wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55,
 • budowę nowych gmachów badawczo-dydaktycznych dla nauk humanistycznych i społecznych: na kampusie głównym, na Powiślu, na Ochocie, przy ulicach
  Furmańskiej i Bednarskiej,
 • modernizację 5 budynków dla nauk humanistycznych i społecznych na kampusie głównym, przy ulicach Szturmowej, Hożej, Alejach Ujazdowskich,
 • budowę osiedla akademickiego na Służewcu – nowe obiekty oraz modernizacja istniejących,
 • Centrum Kultury Studenckiej i rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Ochocie,
 • adaptację podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
 • budowę oficyny wydawniczej na Służewcu,
 • adaptację poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na cele biurowe.

Przydatne kontakty i linki

Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” >>

 

Nie chcemy wznosić budynków „wydziałowych”, które będą zamkniętymi przestrzeniami danej jednostki, ale chcemy budować obiekty wielofunkcyjne. Ma się w nich znaleźć miejsce dla wydziałów, a także mają one spełniać funkcje ogólnouniwersyteckie i społeczne. Przestrzeń zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby przeciwdziałać powstawaniu małych, oddzielonych od siebie wysepek, aby sprzyjała kontaktom, wymianie myśli i nawiązywaniu współpracy. Aby to się udało, potrzebne będzie także stosowanie elastycznych form organizacyjnych dla dydaktyki i badań – prof. Marcin Pałys, rektor UW.