Uniwersytet Warszawski Relacje z absolwentami

Absolwenci są najlepszą wizytówką uczelni, ich sukcesy świadczą o jakości wykształcenia, jakie zdobyli w trakcie lat studiów. Podtrzymywanie dobrych relacji z byłymi wychowankami jest tradycją największych światowych uniwersytetów. Kluby absolwenta pomagają utrzymać przyjaźń z kolegami ze studiów oraz wykładowcami, dzięki organizacji rozmaitych spotkań i wydarzeń. Stanowią także sieć kontaktów przydatną w życiu zawodowym. Absolwenci otrzymują na bieżąco informacje na temat życia uczelni i inicjatyw, w które mogliby się zaangażować lub oferty edukacyjnej dla osób z dyplomem, z której potencjalnie chcieliby skorzystać. Jednocześnie stowarzyszenia takie działają na rzecz uczelni, zachęcając swoich członków do wspierania ciekawych inicjatyw, dotowania projektów, fundowania stypendiów.

 

Doskonałym momentem do skorzystania ze światowych wzorców i ożywienia relacji Uniwersytetu Warszawskiego ze swymi absolwentami jest jubileusz 200-lecia powstania UW. Jednym z głównych wydarzeń rocznicowych był Światowy Zjazd Absolwentów UW w maju 2016 r. Dawni studenci odwiedzali swoje wydziały. Odbył się także koncert „Absolwenci Absolwentom”.

 

Klub Absolwenta UW

Jego członkiem mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych.

Zobacz więcej (KA)

 

Pozostałe stowarzyszenia Na Uniwersytecie działają też organizacje zrzeszające absolwentów konkretnych wydziałów, instytutów lub kierunków studiów:

Absolwenci działają też w:

Z myślą o ułatwieniu studentom i absolwentom pierwszego kontaktu z rynkiem pracy stworzono na uczelni Biuro Karier. Pośredniczy ono w kontaktach między pracodawcami a studentami. Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w Europie. Zobacz więcej (Start na rynku pracy)

 

 

Przydatne kontakty i linki:

Klub Absolwenta UW   

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, wejście E

tel. 22 55 20 728, 22 55 22 030

kontakt(at)absolwent.uw.edu.pl

www.absolwent.uw.edu.pl

 

Biuro Karier UW  

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, wejście E

tel. 22 55 20 763, 22 55 20 585

biurokarier(at)adm.uw.edu.pl

biurokarier.uw.edu.pl

 

Serwis akademickich biur karier    

biurokarier.edu.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół      

Uniwersytetu Warszawskiego        

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski

Biuro Rektoratu, pok.12

tel. 22 55 22 041

faks 22 55 24 013

e-mail: tpuw(at)adm.uw.edu.pl

 

Alfabet UW, czyli jaki jest Uniwersytet?

wielopokoleniowy

ma już blisko 200 lat, wychowywał młodzież dorastającą w czasach rozbiorów, powstań, wielkich wojen, Polski ludowej i tej wolnej, jego historia to także historia rodzin, których kolejne pokolenia zdobywały tu wykształcenie, okazją do zbieranie „uniwersyteckich sag” będzie jubileusz 2016 roku

jaki jeszcze?