Uniwersytet Warszawski Organizacje absolwentów

Klub Absolwenta UW

Jego członkiem mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych.

Zobacz więcej (KA)

 

Pozostałe stowarzyszenia Na Uniwersytecie działają też organizacje zrzeszające absolwentów konkretnych wydziałów, instytutów lub kierunków studiów:

Absolwenci działają też w:

Przydatne kontakty i linki:

Klub Absolwenta UW   

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, wejście E

tel. 22 55 20 728, 22 55 22 030

kontakt(at)absolwent.uw.edu.pl

www.absolwent.uw.edu.pl

 

Biuro Karier UW  

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, wejście E

tel. 22 55 20 763, 22 55 20 585

biurokarier(at)adm.uw.edu.pl

biurokarier.uw.edu.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski

Biuro Rektoratu, pok.12

tel. 22 55 22 041

faks 22 55 24 013

e-mail: tpuw(at)adm.uw.edu.pl