Uniwersytet Warszawski Organizacje, koła naukowe, stowarzyszenia

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą rozwijać swoje naukowe i pozanaukowe zainteresowania, zrzeszając się kołach naukowych i innych organizacjach. Na uczelni działają też organizacje samorządowe, zarówno studentów, jaki i doktorantów.

 

SAMORZĄDY

Przedstawiciele wszystkich studentów i doktorantów tworzą zarządy samorządów, które reprezentują studenckie sprawy przed władzami uczelni. Jako członkowie Senatu UW, uczestnicząc w jego posiedzeniach, mają wpływ na funkcjonowanie uczelni. Razem z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia ustalają stawki stypendiów socjalnych czy cen w akademikach. Przyznają fundusze na prowadzenie studenckich organizacji. Co roku przygotowują też imprezy kulturalne. Studenci odpowiedzialni są za Juwenalia, a uczestnicy studiów trzeciego stopnia za Bal Doktoranta.

 

KOŁA NAUKOWE

Do tej pory na Uniwersytecie zarejestrowanych jest ponad 200 studenckich i doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Jednym z najstarszych a jednocześnie najliczniejszych jest Studenckie Koło Naukowe Historyków UW, istniejące nieprzerwanie od 1916 roku.

 

By zostać członkiem koła naukowego, wystarczy chcieć rozwijać zainteresowania i uczestniczyć w spotkaniach. Do kół naukowych przyjmowani są studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów na UW, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a czasem również studenci innych uczelni. Zwykle spotkania odbywają się raz w tygodniu.

 

Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa. Tę funkcję pełni jeden ze studentów, często pomaga mu skarbnik wraz z sekretarzem.

 

Aktywność uniwersyteckich kół naukowych nie ogranicza się jedynie do cotygodniowych spotkań i wygłaszania referatów. Bardzo często studenci biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

 

Pieczę nad kołami naukowymi UW sprawuje rada konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

 

Wykaz wszystkich uniwersyteckich kół naukowych znajduje się na stronie www.rada.uw.edu.pl.

 

Instrukcje, jak złożyć koło naukowe znajdują się na portalu informacyjnym UW.

 

STOWARZYSZENIA I INNE ORGANIZACJE

Przy Uniwersytecie funkcjonują też inne organizacje, które są związane z uczelnią, ale nie podlegają rejestracji. Działają w nich nie tylko członkowie społeczności akademickiej UW. Niektóre z nic są częścią ogólnopolskich stowarzyszeń. To kluby górskie i turystyczne, związki sportowe, organizacje kulturalne, poradnie, fundacje stowarzyszenia i zrzeszenia, m.in. Akademicki Związek Sportowy, Studencki Klub Górski, Uniwersytecki Klub Alpinistyczny.

Zobacz więcej (BSS)

Przydatne kontakty i linki:

Samorząd Studentów UW

Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110, I piętro

00-927 Warszawa

tel. 22 552 26 12, 22 552 08 09

biuro(at)samorzad.uw.edu.pl

samorzad.uw.edu.pl

 

Samorząd Doktorantów UW  

Krakowskie Przedmieście 24, pok. 100, I piętro

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 189

doktoranci(at)samorzad.uw.edu.pl

www.doktoranci.uw.edu.pl

 

Studencki ruch naukowy na UW     

www.rada.uw.edu.pl

 

Koła naukowe i artystyczne

wykaz studenckich kół

wykaz doktoranckich kół

 

Towarzystwo Przyjaciół UW   

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski

Biuro Rektoratu, pok.12

tel. 22 55 22 041

faks 22 55 24 013

e-mail: tpuw(at)adm.uw.edu.pl

 

Rejestracja kół naukowych:

STUDENCI

Biuro Spraw Studenckich

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, pok. 31

tel. 22 55 20 447

epawlus(at)adm.uw.edu.pl

www.bss.uw.edu.pl

DOKTORANCI

Biuro ds. Studiów Doktoranckich

i Kształcenia Podyplomowego

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, pok. 30

tel. 22 55 24 038

nauczanie(at)adm.uw.edu.pl

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl