Uniwersytet Warszawski Alfabet UW, czyli jaki jest Uniwersytet?

ambitny – osiągnięcie pozycji lidera w kraju przynosi uczelni satysfakcję, ale jednocześnie stanowi punkt wyjścia dla ambitniejszych planów – odgrywania znaczącej roli w tej części Europy.

 

badawczy – nauka jest w codziennym życiu uczelni równie ważna co kształcenie studentów, 1/3 budżetu uczelni to przychody z działalności badawczej.

 

dynamiczny – mimo przywiązania do tradycji i wyznawanych od lat wartości, potrafi zmieniać się i dostosowywać do otaczającego świata, czego dowodem coraz bogatsza oferta studiów i coraz szersze spektrum prowadzonych badań.

 

gościnny – na co dzień uczy się tu bądź pracuje ponad 3 tysiące cudzoziemców, wizyta na Uniwersytecie to często ich pierwszy kontakt z Polską, uczelnia dba, by pozostawił on jak najlepsze wspomnienia.

 

innowacyjny – w swej codziennej pracy naukowcy muszą być gotowi na podejmowanie ryzyka, które jest warunkiem sine qua non naukowego i technicznego postępu, w zamian efektem laboratoryjnego wysiłku są nowe materiały, technologie, substancje – innowacje znajdujące zastosowanie w życiu codziennym każdego z nas.

 

miejski – jego losy są nierozerwalnie związane z historią miasta, zawsze odgrywał w jego życiu znaczącą rolę – animował życie społeczne i kulturalne, był centrum ważnych wydarzeń, „dał” Warszawie nie tylko wielu absolwentów, którzy wpływali na losy miasta, ale też trzy inne uczelnie, które wyrosły z uniwersyteckich wydziałów: Akademię Sztuk Pięknych oraz uniwersytety Muzyczny i Medyczny.

 

nasz – jest miejscem nauki i pracy dla ponad 60 tys. osób, dla wielu z nich (nas) uniwersyteckie gabinety czy laboratoria stanowią „drugi dom”, a Krakowskie Przedmieście, Hoża czy Smyczkowa „drugi adres”.

 

otwarty – popularyzacja nauki, wykłady i kursy otwarte dla wszystkich i wiele innych inicjatyw pozwala Uniwersytetowi dotrzeć do ogromnej rzeszy odbiorców, otwarte są także organizowane na UW wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy.

 

prekursorski – stanowi wzór, dla wielu uczelni w Polsce, które korzystają z doświadczeń UW, inicjatywy, które swój początek miały w Warszawie, jak choćby studia międzyobszarowe, są dziś obecne na wielu innych uczelniach w kraju.

 

różnorodny – jego wewnętrzna struktura jest bardzo złożona, oprócz 20 wydziałów, działa tu 30 innych jednostek naukowych bądź dydaktycznych, ich bogactwo odzwierciadla wewnętrzną różnorodność Uniwersytetu, wielość funkcji, jakie spełnia uczelnia, pokazuje też szeroką paletę badań i studiów prowadzonych na UW.

 

społeczny – świadomy roli, jaką pełni wobec społeczeństwa, przypomina o niej Misja Uniwersytetu – dokument uchwalony w 2001 roku, w której uczelnia wzięła odpowiedzialność m.in. za zapewnianie powszechnego dostęp do wiedzy i umiejętności oraz kształcenie elit zdolnych do współpracy mimo różnic w poglądach.

 

twórczy – jest źródłem inspiracji, miejscem rodzenia się wielu idei i teorii, pobudzającym kreatywność, uniwersyteccy socjologowie, ekonomiści, politolodzy, prawnicy nie tylko opisują rzeczywistość językiem nauki, analizują fakty czy tłumaczą zachodzące procesy, ale też wskazują możliwe drogi rozwoju.

 

wielopokoleniowy – ma już blisko 200 lat, wychowywał młodzież dorastającą w czasach rozbiorów, powstań, wielkich wojen, Polski ludowej i tej wolnej, jego historia to także historia rodzin, których kolejne pokolenia zdobywały tu wykształcenie, okazją do zbieranie „uniwersyteckich sag” będzie jubileusz 2016 roku.

 

zaangażowany – potrafi poprzez swą działalność edukacyjną i naukową pozytywnie oddziaływać na życie społeczne, od lat aktywnie wspiera m.in. rozwój Ukrainy, kształcąc elity intelektualne tego kraju, dzięki badaniom przyczynia się też do zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego wielu regionów, także poza granicami Polski, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, przypomina o wartościach akademickich, takich jak rzetelność i dążenie do prawdy.

Dowiedz się więcej

Alfabet w budowie

Uniwersytecki słownik ma na razie 14 haseł. Może być ich więcej. Do zagospodarowania zostało jeszcze kilka liter. Swoją propozycję zgłosić może każdy. Może na 200-lecie uczelni będzie ich już całe 200?

 

Zgłoś propozycję

 

Fakty i liczby – czyli co powinniśmy wiedzieć o UW?

Jak duża jest uniwersytecka społeczność? Czy studenci, doktoranci i pracownicy zapełniliby trybuny Stadionu Narodowego? Ile razy Henryk Sienkiewicz zmieniał kierunek studiów na UW? Czy powierzchnia budynków Uniwersytetu jest większa niż Pałacu Kultury i Nauki? Czy budżet UW można porównywać z budżetem LOT-u?

 

Odpowiedzi znajdują się w zakładce Fakty i liczby