Uniwersytet Warszawski Szkolenia dla pracowników administracji

Szkolenia dla pracowników administracji

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

Jak zgłosić tematykę szkolenia/kursu?

Kierownicy biur administracji, a także indywidualni pracownicy mogą zgłosić koordynatorowi ds. szkoleń tematykę kursów do 30 czerwca każdego roku na adres: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl.

 

Jak zarejestrować się na wybrane szkolenie/kurs?
  • Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
  • Żeby zarejestrować się na szkolenie, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego online na platformie COME (instrukcja logowania – pdf).
  • W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
  • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
  • Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego (pdf) nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
  • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie (pdf).

Procedury zapisu na szkolenia (pdf)

 

Aktualna oferta szkoleń/kursów

Zapisy poprzez stronę internetową będą prowadzone tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób.

 

Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

Plan szkoleń dla pracowników administracji UW na I półrocze 2017 (pdf)

Kontakt

Agnieszka Leśniewska

Koordynator ds. szkoleń

tel. 600 349 072

Grażyna Pawelec

tel. 22 55 26 019

szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji: regulamin (pdf)procedura zapisu na szkolenia (pdf).