Uniwersytet Warszawski Studenci działający w projektach naukowych

Studenci działający w projektach naukowych

Do 16 listopada

Centrum Nowych Technologii poszukuje studentów do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Anionowe, kationowe i mezojonowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w katalizie homogenicznej”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 24 listopada

Centrum Nowych Technologii poszukuje studentów (2 osoby) do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu – przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 listopada

Wydział Polonistyki poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Beethoven NCN „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle języków sąsiednich”. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Filozofii i Socjologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce”. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Nauk Ekonomicznych poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 1 grudnia

Wydział Filozofii i Socjologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości”. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy dla studentów i doktorantów przy projektach naukowych dofinansowanych z grantów.

sesja_portretowa_UW_ 2012_06_11 (34)