Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

  • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowiska:

  – adiunkta w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Więcej informacji pdf >>

  – adiunkta w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Więcej informacji pdf >>

  Termin składania dokumentów upływa 20 stycznia.

 • Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Dewiacji. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia.

 

 • Wydział Chemii poszukuje adiunkta na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki „Badania gazów atmosferycznych metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego”. Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta Zakładzie Ekologii Roślin o Ochrony Środowiska Instytutu Botaniki (1 osoba). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia.

 

 • Wydział Historyczny poszukuje adiunkta do projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki realizowanego w Zakładzie Historii Średniowiecznej. Termin składania dokumentów upływa 27 stycznia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Termin składania dokumentów upływa 27 stycznia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Historyczny poszukuje adiunkta do projektu finansowanego z grantu ERC „The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development”. Termin składania dokumentów upływa 31 stycznia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Informatyki (3 osoby), Instytucie Matematyki (3 osoby), Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Matematyki lub Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Instytucie Informatyki (1 osoba), Instytucie Matematyki (3 osoby), Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 31 stycznia.

 

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje adiunkta do projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki „Geometria algebraiczna: rozmaitości i struktury”. Termin składania dokumentów upływa 31 stycznia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 6 lutego.

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Etnologii Polski i Europy. Termin składania dokumentów upływa 9 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Chemii poszukuje asystenta naukowego do projektu finansowanego z grantu Maestro Narodowego Centrum Nauki „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Termin składania dokumentów upływa 10 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji. Termin składania dokumentów upływa 15 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii. Termin składania dokumentów upływa 15 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Metod Badania Kultury. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Ośrodku Dydaktycznym Psychologii Więzi Społecznych. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 15 lutego.

 

 • Dyrektor Centrum Europejskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Dokumenty można składać do chwili obsadzenia pozycji. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs