Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 17 listopada

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Pracowni Analizy Skażeń Środowiska. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>
  • adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 20 listopada

Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Maestro NCN. Więcej informacji pdf >>

 

Do 24 listopada

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Synteza i ewaluacja nowego zestawu narzędzi dla biologii i biotechnologii opartego na analogach nukleotydów adeninowych”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 27 listopada

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 listopada

Dziekan Wydziału Pedagogicznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 5 grudnia

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Dynamika ekscytonów z uwzględnieniem efektów dolinowych w monowarstwach dwuselenku wolframu oraz dwutellurku molibdenu”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 6 grudnia

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 8 grudnia

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hungarystyki. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologi ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Ogólnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 10 grudnia

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego. Więcej informacji pdf >>
  • adiunkta z habilitacją w Studium Europy Wschodniej. Więcej informacji pdf >>
Do 11 grudnia

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Instytucie Prawa Międzynarodowego. Więcej informacji pdf >>
  • adiunkta w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. Więcej informacji pdf >>
Do 20 grudnia

Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko:

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs