Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 28 września

Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Prekolumbijskich. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 września

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Historyczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu finansowanego z Advanced Grant ERC „The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development to 700
AD (COS)”. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 2 października

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu First Team FNP „Optyka zintegrowana w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej: nowa, uniwersalna platforma do realizacji technologii kwantowych”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 3 października

Dziekan Wydziału Geologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Geologii Historycznej i Regionalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 4 października

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 6 października

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Instytutu Botaniki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 13 października

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs