Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 24 marca. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Termin składania dokumentów upływa 24 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Termin składania dokumentów upływa 27 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Anglistyki. Termin składania dokumentów upływa 28 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje adiunkta do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 31 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Prawa. Termin składania dokumentów upływa 31 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje adiunkta do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 31 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 31 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii Politycznej. Termin składania dokumentów upływa 5 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii kandydata do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki na stanowisko typu post-doc. Termin składania dokumentów upływa 6 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki poszukuje adiunkta do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 7 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Komparatystyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Historii Kultury (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Historii Kultury (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 7 kwietnia.

 

 • Dziekan Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta ze specjalnością matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta ze specjalnością zastosowania matematyki w biologii i neurobiologii. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta ze specjalnością zastosowania matematyki w ekonomii i teorii gier. Więcej informacji pdf >>
– starszego wykładowcy. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia.

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:
  – profesora w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu. Więcej informacji pdf >>– profesora w Zakładzie Archeologii Europy Starożytnej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Archeologii Egejskiej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia.

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowiska:

– starszego wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 13 kwietnia.

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki na stanowisko:

– typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

– doktoranta. Więcej informacji pdf >> 

Termin składania dokumentów upływa 20 kwietnia.

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 27 kwietnia.

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >>– adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >> Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs