Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki „Lipofilowe nanosfery polimerowe – sensory optyczne i elektrochemiczne”. Termin składania dokumentów upływa 26 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 27 kwietnia.

 

 • Ośrodek Badań nad Migracjami poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki „Mobilność przestrzenna i społeczna w doświadczeniu biograficznym i generacyjnym mieszkańców małego miasta”. Termin składania dokumentów upływa 28 kwietnia. Więcej informacji pdf >>
 • Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy ogłasza konkurs na stanowisko:
  – asystenta w zakresie literaturoznawstwa ze specjalizacją amerykanistyczną. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w zakresie socjologii. Więcej informacji pdf >>

– profesor nadzwyczajnego w zakresie stosunków międzynarodowych. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 28 kwietnia.

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko:

– starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii Politycznej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Historii Gospodarczej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Finansów Ilościowych (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Finansów Ilościowych (2). Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości (1). Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 28 kwietnia.

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polityki Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 5 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Historii Myśli Społecznej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Problemów Społecznych i Planowania Społecznego. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Socjologii Ogólnej (socjologia etniczności, badania jakościowe). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Socjologii Ogólnej (współczesne teorie socjologiczne, badania jakościowe). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 5 maja.

 

 • Instytut Ameryk i Europy poszukuje kandydata na stanowisko asystenta naukowego (2 osoby) do projektu finansowanego z grantu Hera „Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”. Termin składania dokumentów upływa 5 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– asystenta w Zakładzie Molekularnej Fizjologii Roślin Instytutu Botaniki. Więcej informacji pdf >> 

– adiunkta w Zakładzie Molekularnej Fizjologii Roślin Instytutu Botaniki. Więcej informacji pdf >> 

– starszego wykładowcy w Zakładzie Parazytologii Instytutu Zoologii. Więcej informacji pdf >> 

– starszego wykładowcy w Zakładzie Embriologii Instytutu Zoologii. Więcej informacji pdf >> 

Termin składania dokumentów upływa 5 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie geografii fizycznej (hydrologia). Termin składania dokumentów upływa 5 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Szkoły Języków Obcych ogłasza konkurs na stanowisko:

– starszego wykładowcy języka angielskiego. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy języka angielskiego (2 miejsca),

– wykładowcy języka francuskiego,

– wykładowcy języka hiszpańskiego,

– wykładowcy języka niemieckiego,

– wykładowcy języka rosyjskiego,

Termin składania dokumentów upływa 8 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologi ogłasza konkurs na stanowisko:

– wykładowcy w Katedrze Italianistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Italianistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Italianistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Italianistyki. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 9 maja.

 

 • Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta dla kandydata o wykształceniu filologicznym z biegłą znajomością języka nowogreckiego i doświadczeniem w jego nauczaniu oraz dorobkiem w zakresie literatury i kultury Grecji nowożytnej. Więcej informacji

pdf >>

– adiunkta dla kandydata o wykształceniu filologicznym z biegłą znajomością języka nowogreckiego i doświadczeniem w jego nauczaniu oraz dorobkiem w zakresie kultury Grecji nowożytnej (pożądany dorobek w zakresie nowogreckiego piśmiennictwa sakralnego). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie badań nad literaturą i kulturą Półwyspu Iberyjskiego. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie badań powiązanych z filozofią, antropologią lub socjologią techniki w kontekście globalnych przemian społecznych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie badań powiązanych z krytyką literacką w kontekście jej związków z filozofią. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie literaturoznawstwa (literatura polska 2 poł. XIX i XX wieku. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w zakresie badań nad językiem i kulturą nowożytnej Grecji. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 10 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Biomedycznej. Termin składania dokumentów upływa 10 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Logiki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej. Więcej informacji pdf >>
Termin składania dokumentów upływa 10 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego I Bałtystyki w Zakładzie Bałtystyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 11 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– lektora w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta z habilitacją w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta z habilitacją w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta z habilitacją w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (3). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Anglistyki. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 12 maja.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu. Termin składania dokumentów upływa 12 maja. Więcej informacji pdf >

 

 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 12 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Team FNP „Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja”. Termin składania dokumentów upływa 12 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 12 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Optyki Informacyjnej. Termin składania dokumentów upływa 15 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego. Termin składania dokumentów upływa 15 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekofizjologii Molekularnej Roślin. Termin składania dokumentów upływa 19 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Hebraistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Iranistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Sinologii. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Iranistyki. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 19 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Termin składania dokumentów upływa 19 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– starszego wykładowcy w Katedrze Psychologii Osobowości. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Uczenia się i Pamięci. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Katedrze Psychologii Osobowości. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca.

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs