Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje osoby na stanowisko typu post-doc do projektu Symfonia NCN „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów”. Termin składania dokumentów upływa 21 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje osób na stanowisko typu post-doc do projektu Team FNP “Novel approach to a large-scale population screening for genetic diseases – a proof-of-concept.”:

– bioinformatyk-biolog. Więcej informacji pdf >> 

– specjalista medycyny genomowej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 21 września.

 

 • Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Ośrodku Dydaktycznym Psychologii Więzi Społecznej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 22 września.

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Termin składania dokumentów upływa 23 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii. Termin składania dokumentów upływa 23 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Ośrodek Badań nad Migracjami poszukuje osób na stanowisko:

– adiunkt naukowy (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkt naukowy (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 23 września.

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 26 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Termin składania dokumentów upływa 27 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Instytutu Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza . Termin składania dokumentów upływa 27 września. Więcej informacji pdf >> 

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje osoby na stanowisko typu post-doc do projektu Opus NCN „Transcription factors and afferent connections in shaping molecular diversity of thalamic neurons”. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora w  Zakładzie Genetyki Bakterii. Termin składania dokumentów upływa 5 października. Więcej informacji pdf >> 

 

 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Termin składania dokumentów upływa 28 października. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 30 października. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs