Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej. Więcej informacji pdf >> 

Termin składania ogłoszeń upływa 26 czerwca.

 

 • Wydział Chemii poszukuje do projektu dofinansowanego z grantu Symfonia NCN „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze” kandydata na stanowisko:

– typu post-doc (1). Więcej informacji pdf >.

– typu post-doc (2). Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 28 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Europeistyki (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Europeistyki (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Europeistyki (3). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych. Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 30 czerwca.

 

 • Wydział Historyczny do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Grecka kultura arystokratyczna VIII-V w. p.n.) – style życia i systemy wartości” poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta. Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 30 czerwca.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych.” Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej (1). Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej (2). Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Matematycznych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Design of new protein structures”. Termin składania dokumentów upływa 1 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Katedrze Języka Mediów. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 4 lipca.

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

– lektora w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 7 lipca.

 

 • Wydział Historyczny poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych. Termin składania dokumentów upływa 7 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w ramach programu „Distinguished Postdoctoral Fellowship”. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach”. Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących” poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 4 września.

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs