Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

  • Ośrodek Badań nad Migracjami ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii”. Termin składania dokumentów upływa 28 października. Więcej informacji pdf >>

 

 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Termin składania dokumentów upływa 28 października. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 30 października. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje osoby na stanowisko typu post-doc do projektu „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów” finansowanego z grantu Symfonia NCN. Termin składania dokumentów upływa 31 października. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Termin składania dokumentów upływa 4 listopada. Więcej informacji pdf >> 

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Termin składania dokumentów upływa 10 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Nowych Technologii UW. Termin składania dokumentów upływa 10 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii. Termin składania dokumentów upływa 10 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydział Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doswiadczalnej. Termin składania wniosków upływa 14 listopada. Więcej informacji pdf >> 

 

 • Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie fizykochemii materiałów. Termin składania dokumentów upływa 18 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Termin składania dokumentów upływa 21 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje osoby na stanowisko typu post-doc do nowo otwartego Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej. Termin składania dokumentów upływa 1 grudnia. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs