Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 

 

 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 24 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>

– lektora w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 24 lutego.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 28 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje adiunkta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki „Synteza i ewaluacja nowego zestawu narzędzi dla biologii i biotechnologii opartego na analogach nukleotydów adeninowych”. Termin składania dokumentów upływa 28 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydatów do projektu dofinansowanego z grantu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na stanowisko:

– specjalisty. Więcej informacji pdf >>

– typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

– typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 28 lutego.

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Polskiej. Termin składania dokumentów upływa 28 lutego. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii. Termin składania dokumentów upływa 3 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko stypendysty podoktorskiego do realizacji planów badawczych z dziedziny genomiki funkcjonalnej i strukturalnej dofinansowanych z grantów. Termin składania dokumentów upływa 3 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Instytucie Germanistyki (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Germanistyki (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 3 marca.

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 3 marca.

 

 • Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Arabistyki i Islamistyki. Termin składania dokumentów upływa 17 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego (umowa o pracę). Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego (mianowanie). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 17 marca.

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Termin składania dokumentów upływa 24 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus Narodowego Centrum Nauki. Termin składania dokumentów upływa 31 marca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Centrum Europejskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Dokumenty można składać do chwili obsadzenia pozycji. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs