Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 

 • Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations. Termin składania dokumentów upływa 24 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki do projektu „Optical and Infrared Coordination Network” dofinansowanego z grantu z Horyzontu 2020 poszukuje kandydata na stanowisko:

– specjalisty naukowo-technicznego (typu post-doc) w Obserwatorium Astronomicznym (1). Więcej informacji pdf >>

– specjalisty naukowo-technicznego (typu post-doc) w Obserwatorium Astronomicznym (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 24 lipca.

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Termin składania dokumentów upływa 27 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Botaniki. Termin składania dokumentów upływa 28 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „The effect of crowded environment on the catalytic activity and dynamics of viral proteases”. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w ramach programu „Distinguished Postdoctoral Fellowship”. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Termin składania dokumentów upływa 1 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych”. Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach”. Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu dofinansowanego z grantu NCN „SOSnet: oszczędne modelowanie i predykcja dla danych wysokiego wymiaru”. Termin składania dokumentów upływa 17 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych. Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Instytutu Nauk o Państwie i Prawie. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 18 sierpnia.

 

 • Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego. Termin składania dokumentów upływa 19 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Centrum Nowych Technologii do projektu dofinansowanego z grantu Team FNP „Three-dimensional Human Genome structure at the population scale: computational algorithm and experimental validation for lymphoblastoid cell lines of selected families from 1000 Genomes Project” poszukuje kandydata na stanowisko:

– typu post-doc (1 osoba). Więcej informacji pdf >>

– typu post-doc (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 20 sierpnia.

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Obserwowalna fizyka z kwantowej czasoprzestrzeni”. Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Instytutu Botaniki. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Chemii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Fizyki do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących” poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 4 września.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „Transcription factors and afferent connections in shaping molecular diversity of thalamic neurons”. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu finansowanego z grantu NCN „Lipofilowe nanosfery polimerowe – sensory optyczne i elektrochemiczne”. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu finansowanego z grantu NCN „Nanocząstki polimerów przewodzących o unikalnych właściwościach – nowe materiały dla sensorów elektrochemicznych i optycznych”. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Karnego. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Prawa. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs