Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

 • Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Polityki Społecznej (1).  Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Polityki Społecznej (2). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Polityki Społecznej (3). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 26 maja.

 

 • Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 26 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej. Termin składania dokumentów upływa 26 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Centrum Europejskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

– asystenta (1). Więcej informacji pdf >>

– asystenta (2). Więcej informacji pdf >>

– asystenta (3). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 26 maja.

 

 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hungarystyki. Termin składania dokumentów upływa 26 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Biologii Systemów Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Więcej informacji pdf >> 

– asystenta w Zakładzie Biologii Systemów Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Więcej informacji pdf >> 

– asystenta w Zakładzie Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii. Więcej informacji pdf >> 

Termin składania dokumentów upływa 26 maja.

 

 • Dyrektor Centrum Europejskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego. Termin składania dokumentów upływa 26 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Termin składania dokumentów upływa 26 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 26 maja.

 

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko asystenta do projektu finansowanego z grantu NCN „Geometria algebraiczna: rozmaitości i struktury”. Termin składania dokumentów upływa 27 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Historyczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu „Mnisi i wspólnoty monastyczne we wschodnim Śródziemnomorzu (IV–VIII w.)”. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioarcheologii. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 31 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Termin składania dokumentów upływa 31 maja. Więcej informacji pdf>>

 

 • Wydział Historyczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu finansowanego z grantu ERC „TIte Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development”. Termin składania dokumentów upływa 31 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Termin składania dokumentów upływa 31 maja. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Termin składania dokumentów upływa 1 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

  • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

  – wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

  – wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

  Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego ogłasza konkurs na stanowisko

– adiunkta w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Humanistycznych Podstaw Pedagogiki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Humanistycznych Podstaw Pedagogiki. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Katedrze Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Geologii ogłasza konkurs na stanowisko

– adiunkta w Zakładzie Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Zakładzie Geochemii. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Hydrogeologii. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Więcej informacji pdf >> 

– asystenta naukowego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Więcej informacji pdf >> 

Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Historycznym. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko:
  – adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– starszego wykładowcy w Katedrze Psychologii Osobowości. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Uczenia się i Pamięci. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Katedrze Psychologii Osobowości. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca.

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji. Termin składania dokumentów upływa 6 czerwca. Więcej informacji pdf >> 

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 7 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Instytut Ameryk i Europy poszukuje kandydata na stanowisko:

– asystenta w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (1). Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 7 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Termin składania dokumentów upływa 9 czerwca. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 9 czerwca.

 

 • Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Termin składania dokumentów upływa 12 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta. Więcej informacji pdf >>

– asystenta. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 13 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Historycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii. Więcej informacji pdf >>– adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej. Więcej informacji pdf >>

– asystenta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii. Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 14 czerwca.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Maestro NCN „Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych”. Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Publicznego. Termin składania dokumentów upływa 20 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Katedrze Arabistyki i Islamistyki. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 23 czerwca.

 

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego”. Termin składania dokumentów upływa 25 czerwca. Więcej informacji pdf >>

 

 • Wydział Historyczny do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Grecka kultura arystokratyczna VIII-V w. p.n.) – style życia i systemy wartości” poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta. Więcej informacji pdf >>

Termin przesyłania dokumentów upływa 30 czerwca.

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej (1). Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Teoretycznej (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca.

 

 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w ramach programu „Distinguished Postdoctoral Fellowship”. Termin składania dokumentów upływa 31 lipca. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs