Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni
 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Obserwowalna fizyka z kwantowej czasoprzestrzeni”. Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Chemii do projektów w ramach NCN poszukuje kandydata na stanowisko:

– typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

– typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia.

 

 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Instytutu Botaniki. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu dofinansowanego z grantu Maestro NCN. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki, Katrografii i Teledetekcji. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Biochemii. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Więcej informacji pdf >>a

– adiunkta w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 1 września.

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania w Zakładzie Socjologii Organizacji oraz Historii Biznesu. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Chemii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN „Nowe, nieograniczone rozdzielczością, metody i zastosowania spektroskopii NMR”. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Centrum Nowych Technologii do projektów NCN i 4DNucleome from National Health Institute poszukuje kandydatów na stanowisko typu post-doc. Termin składania dokumentów upływa 1 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydział Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Termin składania dokumentów upływa 4 września. Więcej informacji pdf >>
 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu NCN „BEACs: new allotropic forms of carbon. Synthesis, doping, and electronic and adsorption properties”. Termin składania dokumentów upływa 4 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Fizyki do projektu dofinansowanego z grantu NCN „Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących” poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta (1). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta (2). Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 4 września.

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta w Katedrze Marketingu. Termin składania dokumentów upływa 5 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

– adiunkta w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>

– wykładowcy w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>

– lektora w Katedrze Hungarystyki. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 8 września.

 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych”. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Studium Europy Wschodniej. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>
 • Centrum Nowych Technologii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu dofinansowanego z grantu Opus NCN „Transcription factors and afferent connections in shaping molecular diversity of thalamic neurons”. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu finansowanego z grantu NCN „Lipofilowe nanosfery polimerowe – sensory optyczne i elektrochemiczne”. Termin składania dokumentów upływa 10 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko:

– adiunkta w zakresie metodologii badań społecznych (2osoby). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie neurokognitywistyki (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w zakresie psychologii rozwojowej. Więcej informacji pdf >>

– starszego wykładowcy w zakresie psychologii klinicznej. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 12 września.

 

 • Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko:

– asystenta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Katedrze Gospodarki Narodowej. Więcej informacji pdf >>

– adiunkta w Zakładzie Procesów i Struktur Zarządzania. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 15 września.

 

 • Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

– starszego wykładowcy. Więcej informacji pdf >>

– profesora nadzwyczajnego. Więcej informacji pdf >>

Termin składania dokumentów upływa 15 września.

 

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego do projektu finansowanego z grantu NCN „Nanocząstki polimerów przewodzących o unikalnych właściwościach – nowe materiały dla sensorów elektrochemicznych i optycznych”. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Karnego. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Prawa. Termin składania dokumentów upływa 15 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do projektu finansowanego z grantu First Team FNP „REINFORCE (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies)”. Termin składania dokumentów upływa 17 września. Więcej informacji pdf >>
 • Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Instytutu Fizyki Teoretycznej. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs