Uniwersytet Warszawski Pracownicy administracji

Administracja

Do 16 października

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta / specjalisty w Sekcji Obsługi Badań. Więcej informacji pdf >>

 

Do 17 października

Wydział Chemii poszukuje kandydata do pracy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym. Więcej informacji pdf >>

 

Do 20 października

Biuro Spraw Studenckich poszukuje pracownika biurowego do pracy w Sekcji Zagranicznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 24 października

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Oddziale Udostępniania. Więcej informacji pdf >>

 

Do 29 października

Wydział Nauk Ekonomicznych poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Dziekanacie Studiów. Więcej informacji pdf >>

 

Do 31 października

Uniwersytecki Ośrodek Transferu technologii poszukuje kandydata do pracy w sekcji finansowej. Więcej informacji pdf >>

 

 

Bibliotekarze

brak ofert

 

 

Informatycy

Do 15 października

Wydział Chemii poszukuje kandydatów na stanowisko programisty do projektu dofinansowanego z grantu Sonata NCN. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

– administratora systemów i sieci. Więcej informacji pdf >>

– informatyka do wsparcia użytkowników. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy na stanowiska w administracji centralnej, wydziałowej i administracji jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy administracyjni