Uniwersytet Warszawski Pracownicy administracji

Administracja

Do 22 września

Kwestura poszukuje kandydata do pracy w Sekcji Kosztów i Rozliczeń Środków z Funduszy Strukturalnych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 25 września

Uniwersytet Otwarty poszukuje kandydata to pracy w Sekcji Obsługi Słuchaczy. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 września

Wydział Psychologii poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. międzynarodowych projektów badawczych. Więcej informacji pdf >>

 

 

Bibliotekarze

brak ofert

 

 

Informatycy

Do 29 września

Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji poszukuje kandydatów na stanowisko programisty do projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 października

Wydział Chemii poszukuje kandydatów na stanowisko programisty do projektu dofinansowanego z grantu Sonata NCN. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

– administratora systemów i sieci. Więcej informacji pdf >>

– informatyka do wsparcia użytkowników. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy na stanowiska w administracji centralnej, wydziałowej i administracji jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy administracyjni