Cykl wykładów odbywa się pod hasłem „Historia i powstanie UW w świetle najnowszych badań” (znajduje się także w planie szkoleń dla pracowników na I półrocze 2017 r.). Organizuje je Muzeum UW.

 

Spotkania zaplanowano w każdą ostatnią środę miesiąca. Wstęp na nie jest wolny.

 

Wykłady odbywają się o godz. 16.30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym UW.

 

Nadchodzące spotkania:

 

28.06 – Adam Tyszkiewicz, „Uniwersytet w kościele. Warszawskie świątynie w życiu Alma Mater” (spacer, zbiórka przy kościele Św. Krzyża)

26.07 – Adam Tyszkiewicz, „Stare Powązki – uniwersytecka nekropolia” (spacer, zbiórka przy Bramie św. Honoraty Cmentarza Powązkowskiego)

30.08 – Krzysztof Mordyński, „Atlanci i tancerki. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” (wykład połączony ze spacerem)

27.09 – Krzysztof Mordyński, „Gabinety naukowe Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego”

Wykłady, które się już odbyły:

25.01 – prof.  Jerzy Miziołek, „Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań”, czytaj więcej

22.02 – Adam Tyszkiewicz, „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Historia ceremoniału Uniwersytetu Warszawskiego”, czytaj więcej

29.03 – Adam Tyszkiewicz, „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym”, czytaj więcej

26.04 – Adam Tyszkiewicz, „Uczelniana przestrzeń ceremonialna”, czytaj więcej

31.05 – Adam Tyszkiewicz, „Józef Piłsudski i jego Uniwersytet”