Uniwersytet Warszawski Projekty i osiągnięcia naukowe

Naukowcy z UW prowadzą badania dotyczące ponad 3 tys. tematów badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także medycznych i technicznych. Ponad 1,5 tys. projektów realizowanych jest z grantów zdobytych w polskich lub międzynarodowych konkursach. Zespoły z UW współpracują z ośrodkami z całego świata, w wielu dziedzinach mają już uznaną na świecie pozycję.

 

Poniżej prezentuje wybrane przykłady z szerokiego spektrum uniwersyteckich projektów sukcesów naukowych. Aktualne informacje o najnowszych odkryciach, ciekawych badaniach i zdobytych grantach ukazują się w aktualnościach.

 

Późnoantyczny teatr, fot. G. Majcherek/CAŚ UW Kom el-Dikka jest największym i najważniejszym stanowiskiem archeologicznym w egipskiej Aleksandrii. Prace wykopaliskowe trwają tam nieprzerwanie od 1960 roku. Prowadzą je badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW we współpracy z Egipskim Ministerstwem Starożytności. 1 kwietnia 2017 roku w Kom el-Dikka otwarto park archeologiczny dla turystów. >>
photo_cherenkov_telescope_array Badacze z Wydziału Geologii pracują na zlecenie Europejskiej Organizacji do Badań Astronomicznych w Południowej Hemisferze (European Organisation for Astronomical Research in the Southern). Oceniają warunki geologiczne i geotechniczne pod projektowane teleskopy Czerenkowa w obserwatorium Paranal w północnym Chile, na pustyni Atacama. >>
J.Sułkowska Dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii została uznana przez UNESCO za „wschodzący talent nauki”. Na liście International Rising Talents 2017 znalazło się 15 badaczek, które zdaniem UNESCO mogą zmienić świat. Dr hab. J. Sułkowska została wyróżniona w kategorii osób poszukujących nowych źródeł leków. >>
The heart of the system to generate groups of photons is a glass cell filled with hot gas vapour. Illuminating the cell with a laser results in the emission of photons with a wavelength in the infrared spectrum range. (Source: UW Physics, Mateusz Mazelanik) Serce uk³adu do generowania grup fotonów, czyli szklana komórka wype³niona gor¹cymi parami gazu. W wyniku oœwietlenia komórki laserem s¹ emitowane fotony o d³ugoœci fali w zakresie podczerwieni. (ród³o: FUW, Mateusz Mazelanik) Całkowicie bezpieczne, kwantowe łącza o dużej przepustowości, a nawet konstrukcja jednej z odmian komputerów kwantowych – to możliwe zastosowania nowego źródła pojedynczych fotonów zbudowanego na Wydziale Fizyki. Po raz pierwszy pozwala ono na żądanie wyprodukować nie pojedynczy foton, lecz ich dużą, precyzyjnie kontrolowaną grupę. >>
prof. Andrzej Udalski Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem nagrody Dan David Prize. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet w Tel Awiwie i Fundację Dan David za osiągnięcia mające przełomowe znaczenie naukowe, technologiczne, kulturalne i społeczne dla współczesnego świata. >>
06182016_ODKRYJ_UW_OCHOTA_wyklady_026 Stwardnienie rozsiane (SM) wywołuje bardzo poważne konsekwencje wynikające z zaburzenia działania układu nerwowego. Dzięki terapii opracowanej na Wydziału Biologii udało się całkowicie zahamować objawy SM u myszy. Teraz naukowcy sprawdzają, czy terapia zadziała u ludzi. >>
prof.-jemielity-dr-kowalska Badaczom z Centrum Nowych Technologii i Wydziału Fizyki udało się zwiększyć trwałość i produktywność mRNA. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w immunoterapii, czyli tzw. szczepionkach przeciwnowotworowych, a także umożliwić przeprogramowywanie komórek macierzystych na potrzeby medycyny regeneracyjnej. >>
EITFood2 Konsorcjum FoodConnects, którego członkiem jest UW, wygrało konkurs Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze żywności – KIC Food4Future. W Warszawie powstanie jedno z pięciu regionalnych centrów dowodzenia EIT Food, koordynujących prace partnerów konsorcjum. >>
This artist’s impression shows a gas giant planet circling the two red dwarf stars in the system OGLE-2007-BLG-349, located 8 000 light-years away. The planet — with a mass similar to Saturn — orbits the two stars at a distance of roughly 480 million kilometres. The two red dwarf stars are a mere 11 million kilometres apart. The artist's impression is based on observations made with Hubble that helped astronomers confirm the existence of a planet orbiting The two stars in the system. The system is too far away for Hubble to take an image of the planet. Instead, its presence was inferred from gravitational microlensing. This phenomenon occurs when the gravity of a foreground star bends and amplifies the light of a background star that momentarily aligns with it. The particular character of the light magnification can reveal clues to the nature of the foreground star and any associated planets. The Hubble observations represent the first time such a three-body system has been confirmed using the gravitational microlensing technique. Astronomowie z prowadzonego na UW projektu OGLE uczestniczyli w odkryciu pozasłonecznego układu planetarnego, w którym planeta krąży wokół dwóch słońc. Większość odkrytych dotychczas planet pozasłonecznych krąży wokół pojedynczych gwiazd. Praca opisująca odkrycie ukazała się w „The Astrophysical Journal”. >>
FUW160818_fot01 Badacze z Wydziału Fizyki przy użyciu technologii światłoczułych elastomerów zbudowali mikrorobota naśladującego ruch gąsienicy. 15-milimetrowej długości robot czerpie energię oraz jest sterowany przy pomocy modulowanej wiązki lasera. >>
dr_marcin_pilipczuk_uw Dr Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest kolejnym badaczem z UW, który otrzymał najbardziej prestiżowy europejski grant badawczy – przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań (European Research Council). >>

 

W latach 2007-2016 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 25 razy, 12 razy – pracownikom Uniwersytetu.

CENT_laboratorium_fot_m_kazmierczak (98)_male Naukowcy z Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab jako pierwsi w Polsce potrafili przeprowadzić badania serologiczne pozwalające potwierdzić zarażenie wirusem Zika. >>

 

AmerLab to jedna z 7 spółek spin-off, które powstały w ostatnich latach na Uniwersytecie.

GWmergerCombo W 2016 roku naukowcy poinformowali świat o dwóch detekcjach fal grawitacyjnych powstałych w skutek zderzenia dwóch czarnych dziur. Pierwszy raz badaczom udało się zaobserwować fale we wrześniu, drugi raz w grudniu 2015 roku. W odkryciu brali udział fizycy z Obserwatorium Astronomicznego UW. >>
OLYMPUS DIGITAL CAMERA W syryjskiej Palmyrze znajduje się jeden z największych na świecie kompleksów wykopaliskowych. Starożytne obiekty wpisane są na listę zabytków UNESCO. W 2016 roku przedstawiciele Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej jako pierwsi zagraniczni eksperci uzyskali dostęp do ruin Palmyry. Było to kilka dni po odbiciu miasta z rąk tzw. Państwa Islamskiego, które przez rok sprawowało kontrolę nad tymi terenami. >>

 

Więcej o badaniach

Na łamach magazynu „Nature” opublikowano ranking „wschodzących gwiazd nauki”. Uniwersytet znalazł się na 96. miejscu na świecie oraz na 3. miejscu w Europie Południowej i Wschodniej.

Raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich 4 lat. Opiera się o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Polska została wymieniona jako jeden z krajów, który odnotował najwyższy wzrost w rankingu. >>

 

nature-VII-2016-okladka

 

Uniwersytet jest obecny w ponad 20 krajach na 5 kontynentach, dzięki wykopaliskom archeologicznym.W wielu punktach naukowcy prowadzą prace już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

Archeolodzy zajmujący się starożytnością Egiptu mają do dyspozycji uniwersytecką stację terenową w Kairze, założoną w 1959 roku. Polskie teleskopy stoją w obserwatorium Las Campanas, położonym na pustyni Atacama, w Chile. Uniwersyteccy astronomowie dokonują stamtąd wielkoskalowych przeglądów nieba. Wkrótce także na Ukrainie uczelnia będzie miała „swoje miejsce”. Wspólnie z Przykarpackim Uniwersytetem w Iwano-Frankiwsku odnawia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Józefa Piłsudskiego UW, na szczycie góry Pop Iwan, w Zachodniej Ukrainie, otwarte w 1938 roku.

UW na świecie - mapa badań