Uniwersytet Warszawski Programy UE i inne międzynarodowe

Udział UW w programach ramowych Unii Europejskiej

Uniwersytet Warszawski najlepiej spośród polskich uczelni i ośrodków naukowych radzi sobie w pozyskiwaniu grantów z programów europejskich. Potwierdza to opublikowane przez Komisję Europejską opracowanie „Innovation Union Competitiveness Report”, podsumowujące udział polski w 7. programie ramowym (2007-2013). Uniwersytet zdobył w nim dofinansowanie w wysokości 32,5 mln euro dla 99 projektów.

 

Pierwsze wyniki konkursów w obecnej perspektywie finansowej UE także okazały się pomyślne dla UW. Dotychczas Uniwersytetowi Warszawskiemu przyznano 32 granty w ramach programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020 (2014-2020), 2 granty z programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME oraz 6 dofinansowań SESAR Joint

Undertaking (współfinansowanych z Horyzontu 2020). UW jest koordynatorem 8 spośród 40 projektów.

 

Udział UW w innych programach międzynarodowych

Pracownicy UW prowadzą badania wykorzystując granty z rozmaitych programów międzynarodowych: Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu COST oraz grantów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO), Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, US Office of Naval Research, Chiang Chingkuo Foundation for International Scholarly Exchange, firmy Google oraz Intel.

 

Krajowe wsparcie dla międzynarodowej współpracy naukowejMiędzynarodową współpracę naukowców z UW wspiera również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (m.in. projekty typu ERA-NET, granty w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, programu BONUS, konkursu Polsko-Singapurskiego), Narodowe Centrum Nauki (programy Harmonia i Beethoven) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program Ideas Plus).

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)

Wśród projektów finansowanych w ramach programów ramowych na szczególną uwagę zasługują prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council. W latach 2007-2016 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 25 razy, 12 razy – pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Wsparcie przyznawane jest w czterech kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant oraz ERC Proof of Concept.  Pracownicy UW są laureatami wszystkich kategorii.

 • 2016 – dr Marcin Pilipczuk (Instytut Informatyki), Starting Grant 1,2 mln euro, projekt: Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties,
 • 2015 – dr Katarzyna Marciniak (Wydział „Artes Liberales”), Consolidator Grant, 0,92 mln euro, projekt: Our mythical childhood… The reception of classical antiquity in children’s and young adults’ culture in response to regional and global challenges,
 • 2015 – prof. Mikołaj Bojańczyk (Instytut Informatyki), Consolidator Grant 1,8 mln euro, projekt: A unified theory of finite-state recognisability,
 • 2015 – dr Marek Cygan (Instytut Informatyki), Starting Grant 1,5 mln euro, projekt: Technology transfer between modern algorithmic paradigms,
 • 2015 – prof. Piotr Sankowski (Instytut Informatyki), Proof of Concept 150 tys. euro, projekt: Practical Approximation Algorithms – Proof of Concept,
 • 2013 – dr hab. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki), Starting Grant 1,35 mln euro, projekt: Quantum fields and knot homologies,
 • 2012 – dr Justyna Olko (Wydział „Artes Liberales”), Starting Grant 1,32 mln euro, projekt: Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time,
 • 2010 – prof. Piotr Sankowski (Instytut Informatyki), Starting Grant 1 mln euro, projekt: Practical Approximation Algorithms,
 • 2009 – dr Natalia Letki (Instytut Socjologii), Starting Grant 1,73 mln euro, projekt: Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to public goods and the state In Central Eastern Europe,
 • 2009 – prof. Mikołaj Bojańczyk (Instytut Informatyki), Starting Grant 0,8 mln euro, projekt: Expressive power of tree logics,
 • 2009 – prof. Andrzej Udalski (Obserwatorium Astronomiczne), Advanced Grant 2,5 mln euro, projekt: Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy,
 • 2007 – prof. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki), Starting Grant 0,87 mln euro, projekt: Cryptography on non-trusted machines.

Uniwersytet Warszawski uczestniczy także w 2 projektach finansowanych przez ERC jako partner instytucjonalny:

 • 2008 – koordynator projektu: Polska Akademia Nauk, Advanced Grant 2,44 mln euro, projekt: Functionalization of diluted magnetic semiconductors; ze strony UW: prof. Jacek Majewski (Wydział Fizyki),
 • 2013 – koordynator projektu: Uniwersytet Oxfordzki, Advanced Grant 157 tys. euro, projekt: The Cult of Saints: a christendom-wide study of its origin, spread and development; ze strony UW: dr Robert Wiśniewski (Wydział Historyczny).

W 2015 roku grant ERC otrzymał też dr Piotr Nowak, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Polskiej Akademii Nauk. Swój projekt realizuje w PAN. W 2016 roku prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał grant ERC na projekt A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids. Grant został przeniesiony do PAN.

 

Grant TwinningW konkursie programu „Twinning” w 2015 roku grant w wysokości 1 mln euro otrzymał Wydział „Artes Liberales”. Projekt Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage (Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego) kierowany jest przez dr hab. Justynę Olko (laureatkę ERC Starting Grant z 2012 roku). Obejmuje on współpracę UW z Uniwersytetem w Lejdzie i Uniwersytetem Londyńskim.

 

Lista projektów finansowanych z programów ramowych:

w 2015 roku: 7PR H2020

w 2014 roku

w 2013 roku

w 2012 roku

 

Lista projektów finansowanych z programów międzynarodowych:

w 2015 roku

w 2014 roku

w 2013 roku

w 2012 roku

 

naukowe spoty obejrzyj filmy >>

Plansza_YT

Filmy  prezentujące sylwetki ośmiu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zdobyli granty European Research Council. Łączny czas oglądania spotów to 6,5 minuty.

Przejdź do playlisty