Uniwersytet Warszawski Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki – rządowa agencja wspierająca badania podstawowe, przyznaje granty m.in. w programach: Opus – finansowanie projektów, w tym zakupu lub stworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań, Preludium – dla osób rozpoczynających karierę, nieposiadających stopnia doktora, Sonata – dla osób rozpoczynających karierę, posiadających stopień doktora, Harmonia – konkurs na badania prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej, Maestro – konkurs na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców, Symfonia – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze.

 

Wyniki konkursów NCN w 2015 roku – 241 grantów, 115 mln zł

W 2015 roku w konkursach Narodowego Centrum Nauki UW zdobył najwięcej grantów oraz największą łączną sumę dofinansowania.

 

Wyniki konkursów NCN w 2014 roku – 200 grantów, 70 mln zł

Uniwersytet Warszawski zajął 1. miejsce w Polsce zarówno pod względem liczby grantów, przyznanych we wszystkich konkursach NCN w 2014 roku. Otrzymał tez najwyższą łączną kwotę dofinansowania spośród wszystkich beneficjentów.

 

Wyniki konkursów NCN w 2013 roku – 280 grantów, 108 mln zł

Uniwersytet Warszawski zajął 1. miejsce w Polsce pod względem liczby grantów przyznanych we wszystkich konkursach NCN w 2013 roku, pod względem łącznej sumy dofinansowania zajęliśmy 2 miejsce, za Uniwersytetem Jagiellońskim.

 

Wyniki konkursów NCN w latach 2011-2012 – 407 grantów, 129 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – 199 projektów, ponad 34 mln zł (1. miejsce w Polsce)

w naukach ścisłych i technicznych – 160 projektów, prawie 71 mln (1. miejsce w Polsce)

w naukach o życiu – 48 projektów, blisko 24 mln (4. miejsce w Polsce)

 

Pod względem łącznej liczby grantów UW ustąpił jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu wraz z Collegium Medicum UJ, które otrzymały 2 granty więcej. Pracownicy UW byli najliczniejszą grupą laureatów w konkursach programu Opus, Sonata oraz Sonata Bis. W pozostałych (Fuga, Harmonia, Maestro, Preludium) zajęli 2. miejsce.

 

Podane sumy dotyczą całego okresu finansowania.

Lista projektów UW finansowanych ze źródeł NCN:

w 2015 roku

w 2014 roku

 

Informacje o grantach NCN zdobytych przez naszych pracowników w 2016 roku znaleźć można na stronie głównej w aktualnościach.